Latest News
MF > IBK >
2023-02-08
 Laboratorij za farmakogenetiko

PREDSTAVITEV / INTRODUCTION | ČLANI / MEMBERS | PROJEKTI / PROJECTS | PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS | DOGODKI / EVENTS | INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

LABORATORIJ ZA FARMAKOGENETIKO

Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

V Laboratoriju za farmakogenetiko potekajo raziskave genetskih polimorfizmov encimskih sistemov vključenih v presnovo in transport zdravil, polimorfizmov v presnovnih in signalnih poteh, ki so tarča delovanja zdravil in polimorfizmov encimov obrambe pred oksidativnim stresom in mehanizmov popravljanja poškodb na DNA. S proučevanjem interakcij med kliničnimi, genetskimi in okoljskimi dejavniki iščemo nove potencialne diagnostične in prognostične označevalce bolezni in odgovora na zdravljenje. Nova spoznanja prenašamo na raziskave na drugih področjih medicine, v dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje, z razvojem ustreznih klinično-farmakogenetskih modelov pa skušamo olajšati translacijo naših spoznanj v klinično prakso. V tesnem sodelovanju raziskovalcev Laboratorija za farmakogenetiko in kliničnih sodelavcev si farmakogenetsko testiranje in individualizacija zdravljenja glede na genetske značilnosti bolnika počasi, a vztrajno utirata pot v klinično prakso.

Predstavitev Laboratorija za farmakogenetiko

Dokumentarna serija Zdravje Slovencev: Farmakogenetika (RTV Slovenija, 2013)

Kaj je farmakogenetika? Intervju z dr. Vito Dolžan (2023)

V okviru projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! (Človek, žival) je prof. dr. Vita Dolžan v pogovoru z lekt. dr. Matejo Gaber iz Filozofske fakultete UL predstavila področje farmakogenetike in svoje delo.

Projekt Obzorje 2020 Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx)

Informacije o projektu

Predstavitev projekta Obzorje 2020 Ubiquitous Pharmacogenomics - video

Izkušnje kliničnih sodelavcev in bolnikov s projektom UPGx (PDF)


PHARMACOGENETICS LABORATORY

Institute of Biochemistry and Molecular Genetics, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

The research in Pharmacogenetics Laboratory is focused on understanding the basis of differences between individuals in human drug metabolism with the emphasis on genetic polymorphisms of the genes encoding drug transporters, drug metabolizing enzymes, drug targets and enzymes involved in defense against oxidative stress and DNA repair. Considering the interplay between clinical, genetic and environmental risk factors, our research is focused on finding new diagnostic, prognostic and treatment response biomarkers. New findings are implemented in research in other medical branches and in the undergraduate and postgraduate teaching process. The development of clinical-pharmacogenetic models enables the translation of results to clinics. In collaboration with our clinical associates, pharmacogenetic testing and personalized treatment are thus gradually becoming a part of daily clinical practice.

Introduction to Pharmacogenetics Laboratory

Documentary Pharmacogenetics (RTV Slovenija, 2013)

Horizon 2020 project Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx)

Information about the project

Introduction to Horizon 2020 project Ubiquitous Pharmacogenomics - video


KONTAKTNI PODATKI

Laboratorij za farmakogenetiko
Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2
Začasni naslov (do 2025): Zemljemerska ulica 12
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
telefon: +386-1-543-7640
telefon: +386-1-543-7665


CONTACT INFORMATION

Pharmacogenetics Laboratory
Institute of Biochemistry and Molecular Genetics
Faculty of Medicine
University of Ljubljana
Vrazov trg 2
Temporary address (until 2025): Zemljemerska ulica 12
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
telephone: +386-1-543-7640
telephone: +386-1-543-7665

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.