Latest News
MF > IBK > Support >
2015-12-10
 Podpora

Podpora

Ta stran vsebuje kratka navodila za postavitev in urejanje spletnih strani na spletnem strežniku Centra za funkcijsko genomiko in biočipe. Za urejanje potrebujete na strežniku svoje uporabniško ime. Strani so strani dosegljive na dva načina:

 • znotraj omrežja Instituta za biokemijo preko protokola NetBIOS na naslovu \\ibk:

 • iz poljubnega lokacije preko protokolov SSH (Secure Shell) in SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol) na naslovu ibk.mf.uni-lj.si (PuTTY je primer SSH in SFTP odjemalca za okolje Windows):

  • /web/wwwroot_cfgbc: osnovne strani CFGBC,
  • /web/wwwroot_ibk: osnovne strani IBK,
  • /web/wwwusers_cfgbc: osebne strani zaposlenih v CFGBC,
  • /web/wwwusers_ibk: osebne strani zaposlenih na IBK.

Za postavitev nove osebne domače strani je najpreprosteje, če naredite kopijo datotek vzorčne strani na \\ibk\wwwusers_ibk\_template_\ v svojo mapo (direktorij) in jih ustrezno prilagodite. Za začetek si tako pripravite osnovno datoteko default.html, potem pa nadaljujte z ostalimi, ki jih potrebujete:

 • logo.html za sliko,
 • links.html za povezave (meni na levi),
 • spotlight.html za aktualna obvestila,
 • in druge (glej podrobnejša navodila spodaj).

Za podrobnejša navodila in opis izvedbe sledite naslednjim povezavam:

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.