Latest News
MF > IBK > Support >
2012-02-03
Navodila za ročno oblikovanje spletnih strani

Navodila za ročno oblikovanje spletnih strani

Hitra navodila za sestavljanje strani so preprosta. Strani piši kot običajne HTML datoteke, brez odvečnega eksplicitnega oblikovanja. V ta namen je najbolje uporabiti preprost urejevalnik teksta (npr. Notepad). Oblika strani (font, barve, razmaki, oblika tabel) je določena globalno s pomočjo CSS (Cascading Style Sheet) datoteke, ki se doda naknadno in avtomatsko v procesu lepljenja strani. Za oblikovanje lahko uporabimo tudi HTML urejevalnik (npr. Microsoft Frontpage), vendar tak način urejanja ne zagotavlja enotnega izgleda strani.

Format spletnih strani

Spletne strani so lahko v HTML, ASP ali ASPX formatu (končnice .html, .htm, .asp in .aspx).
 • HTML datoteka se s preostalimi deli spletne strani zlepi tako, da se prenese njena vsebina med oznakama <body> </body> na področje, namenjeno vsebini. Glava HTML datotek se zavrže z izjemo spodaj opisanih oznak.
 • ASP in ASPX datoteke se preberejo v celoti in izvedejo na spletnem strežniku (Microsoft IIS 6.0).
 • Datoteke so kodirane v UTF-8 (no BOM) formatu.

Oblikovanje vsebine HTML datotek

Besedilo, ki ga lepimo v stran, naj bi ne bilo oblikovano. V večini obstoječih HTMLjev je zato potrebno pobrisati definicije oblike in velikosti pisav, barve ozadij in podobno. Za naslove je potrebno uporabljati oznake <h1>, <h2> in <h3>, ne <strong>, <large> in podobno.

Glava HTML datotek

Glava mora biti zaprta med oznaki <head> in </head>. Glava se v celoti zavrže z izjemo sledečih oznak:

 • naslov strani: <title>naslov</title>
 • povezava na zunanjo CSS datoteko: <link href="cssFile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 • definicija jezika: <meta name="language" content="XXX"/>, kjer XXX predstavlja okrajšavo za jezik (slo, eng)

Vsebina HTML datotek

Vsebina mora biti zaprta med oznaki <body> in </body>. Vsebina HTML datoteke se v celoti prenese na področje spletne strani, ki je namenjeno vsebini.

Pogosto uporabljene oznake

Vsako HTML oznako odpremo z <XXX> in končamo z </XXX>, med njima vpišemo vsebino (obstajajo izjeme, npr. oznaka <img ...>). Oznaki <XXX> lahko dodamo dodatne atribute, npr. <XXX atribut="vrednost">.

Osnovne oznake:

 • začetek/konec HTML dokumenta: <html>HTML dokument</html>
 • začetek/konec glave HTML dokumenta: <head>vsebina glave</head>
 • začetek/konec vsebine HTML dokumenta: <body>vsebina HTML dokumenta</body>

Osnovno oblikovanje:

 • odstavek: <p>vsebina odstavka</p>
 • skok v novo vrstico: <br>
 • povezava: <a href="fileName.html">povezava</a>
 • slika: <img src="fileName.jpg">

Naslovi:

 • <h1>naslov</h1>
 • <h2>pod-naslov</h2>
 • <h3>pod-pod-naslov</h3>

Seznami:

 • <ul>seznam (alineje)</ul>
 • <ol>oštevilčen seznam</ol>
 • <li>element seznama</li>

Tabele:

 • <table>tabela</table>
 • <tr>vrstica tabele</tr>
 • <th>vsebina celice v glavi tabele</th>
 • <td>vsebina celice v tabeli</td>
2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.