Latest News
MF > IBK >
2022-12-13
 Laboratorij za farmakogenetiko

PREDSTAVITEV / INTRODUCTION | ČLANI / MEMBERS | PROJEKTI / PROJECTS | PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS | DOGODKI / EVENTS | INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

LABORATORIJ ZA FARMAKOGENETIKO

ČLANI LABORATORIJA / MEMBERS

VODJA / HEAD

Prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. - email: vita.dolzan@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437670

PEDAGOŠKO OSEBJE, RAZISKOVALCI / TEACHING STAFF, RESEARCHERS

doc. dr. Katja Goričar - email: katja.goricar@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437586

asist. dr. Sara Redenšek - email: sara.redensek@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437599

Tanja Blagus - email: tanja.blagus@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437599

MLADI RAZISKOVALCI / PhD STUDENTS

David Vogrinc - email: david.vogrinc@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437599

Patricija Štampar - email: patricija.stampar@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437599

LABORATORIJSKI TEHNIK / TECHNICIAN

Savica Soldat - email: savica.soldat@mf.uni-lj.si

tel. 01 5437665


SICRIS

Sestava skupine

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.