MF > IBK >
2023-11-15
 Laboratorij za farmakogenetiko

PREDSTAVITEV / INTRODUCTION | ČLANI / MEMBERS | PROJEKTI / PROJECTS | PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS | DOGODKI / EVENTS | INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

TEKOČI PROGRAMI / ONGOING PROGRAMS

ARiS

P1-0170 Molekulski mehanizmi uravnavanja celičnih procesov v povezavi z nekaterimi boleznimi pri človeku / Molecular mechanisms of regulation of cellular processes related to some human diseases (Vita Dolžan)

Spletna stran / website

TEKOČI PROJEKTI / ONGOING PROJECTS

ARIS

L3-2622 Biološki označevalci nastanka, napredovanja in odgovora na zdravljene bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu / Biological markers of development, progression and treatment response in asbestos related diseases (Vita Dolžan)

Spletna stran / website

J3-1753 Molekularni napovedni dejavniki odgovora na zdravljenje z obsevanjem pri raku dojk / Molecular predictors of radiation treatment response in breast cancer (Katja Goričar)

Spletna stran / website

J3-2527 Novi pristopi za napovedovanje kardiotoksičnosti pri obsevanju raka dojk / New approaches for prediction of cardiotoxicity in breast cancer radiotherapy (Tanja Marinko)

Spletna stran / website

J3-3068 Prognostični pomen zunajceličnih veziklov in plazemskih nukleinskih kislin pri bolnikih, operiranih zaradi raka trebušne slinavke / Prognostic relevance of extracellular vesicles and circulating nucleic acids in patients undergoing surgery for pancreatic cancer (Aleš Tomažič)

Spletna stran / website

2015-2021

L3-8203 Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu / Serum, genetic and epigenetic markers of risk for developing, progress and treatment response in asbestos related diseases (Vita Dolžan)

Spletna stran / website

J3-9255 Ovrednotenje Nef-vsebujočih zunajceličnih veziklov v plazmi kot biooznačevalca aktivnega rezervoarja virusa HIV-1 pri aviremičnih posameznikih / Evaluation of viral protein Nef induced extracellular vesicles as plasma biomarker of leaky HIV-1 reservoir in aviremic adults (Metka Lenassi)

Spletna stran / website

J3-6798 Biološki, genetski in epigenetski označevalci debelosti in metabolnega sindroma pri otrocih in mladostnikih / Biogenetic and epigenetic markers of obesity and metabolic syndrome in children and adolescents (Tadej Battelino)

Spletna stran / website

J7-7138 Učinki novih metod v kardiokirurgiji / Effects of new methods in cardiac surgery (Matej Podbregar)

Spletna stran / website

EU projekti / projects

Grant No. 101057639: SafePolyMed: Improve Safety in Polymedication by Managing Drug-Drug-Gene-Disease Interactions

1. 6. 2022 – 31. 12. 2025

Spletna stran / website

Obvestilo za javnost

Press Release

Grant No. 101059870: PharmGenHUB: Pharmacogenomics Hub in a strengthened IMGGE

1. 7. 2022 – 30. 6. 2025

Spletna stran / website

Grant No. 862568: SPRINT: Sustainable plant protection transition: A global health approach

1. 9. 2020 – 31. 8. 2025 (Violette Geissen, Wageningen)

Spletna stran / website

Grant No. 860895: Translational SYStemics (TranSYS): Personalised Medicine at the Interface of Translational Research and Systems Medicine

1. 9. 2019 – 31. 8. 2023 (Kristel Van Steen, Leuven)

Spletna stran / website

Grant No. 668353: Vsesplošna farmakogenomika: Koristne farmakogenomske informacije in učinkovita optimizacija zdravljenja dostopni vsakemu evropskemu državljanu

Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx): Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen

1. 1. 2016 – 31. 12. 2020 (Henk-Jan Guchelaar, Leiden)

Informacije o projektu / Information about the project

Spletna stran / website

Video

COST Actions

CA20121 BenBedPhar 19. 10. 2021 – 18. 10. 2025 (Antonio Cuadrado, Madrid)

Spletna stran / website

2012-2020

BM1203 EU-ROS 5. 12. 2012 – 4. 12. 2016 (Andreas Daiber, Mainz)

Spletna stran / website

BM1204 EUPancreas 14. 12. 2012 – 13. 12. 2016 (Nuria Malats, Madrid)

Spletna stran / website

CA15129 DiMoPEx 11. 4. 2016 – 10. 4. 2020 (Lygia Therese Budnik, Hamburg)

Spletna stran / website

CA15132 hCOMET 12. 4. 2016 – 11. 4. 2020 (Andrew Collins, Oslo)

Spletna stran / website

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.