Latest News
MF > IBK >
2021-03-18
 Laboratorij za farmakogenetiko

PREDSTAVITEV / INTRODUCTION | ČLANI / MEMBERS | PROJEKTI / PROJECTS | PUBLIKACIJE / PUBLICATIONS | DOGODKI / EVENTS | INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

TEKOČI DOGODKI / CURRENT EVENTS

7th U-PGx Personalised Medicine Day

24. 03. 2021

9.00 - 16.15, spletna platforma Webex

Mednarodni dogodek 7th U-PGx Personalized Medicine Day bo potekal v sklopu največjega evropskega projekta implementacije farmakogenetskega testiranja v klinično prakso, Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx), v katerem je sodelovala tudi Slovenija. Namen srečanja je z napredki farmakogenetike in z izzivi, ki jih predstavlja implementacija farmakogenetike v klinično prakso, seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, farmacevtov in kliničnih farmakologov, raziskovalcev s področja biomedicine in bioznanosti, dodiplomskih in podiplomskih študentov s področja biomedicine in bioznanosti, pa tudi bolnikov in širše javnosti iz Slovenije, širše regije (Italija, Hrvaška, Srbija) in držav članic U-PGx.

Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku. Srečanje je brezplačno in bo potekalo preko spleta, potrebna pa je predhodna registracija, da boste prejeli povezavo do dogodka.

Več informacij in registracija: Spletna stran

Program / Programme


Šola farmakogenetike

09. 04. 2021, 16. 04. 2021, 23. 04. 2021

16 - 19h, spletna platforma Webex

1. del: Od bioloških vzorcev do molekularnih označevalcev, 09. 04. 2021

Program / Programme

2. del: Bioinformatski in biostatistični pristopi v farmakogenetiki, 16. 04. 2021

Program / Programme

3. del: Novejši pristopi v farmakogenetskih raziskavah, 23. 04. 2021

Program / Programme

Srečanje je namenjeno raziskovalcem, zdravnikom in študentom, ki jih zanima področje farmakogenetike.

Udeležba je brezplačna. Možna je prijava tudi na posamezen del šole. Potrebna je predhodna prijava na spletni strani https://forms.gle/C6TQJvfawacQq5wM6. Dan pred dogodkom boste prejeli povezavo do videokonference po elektronski pošti.

Za srečanje je v teku tudi postopek za pridobivanje točk SILM.

Vljudno vabljeni!

Plakat


PRETEKLI DOGODKI / PAST EVENTS

2020

Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko / Pharmacogenetics laboratory Open day event

03. 12. 2020

16 - 19h, spletna platforma Webex

Ob tednu Univerze v Ljubljani želimo raziskovalci Laboratorija za farmakogenetiko skupaj s kliničnimi sodelavci s področjem farmakogenetike ter z našim delom in dosežki seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnike in druge zdravstvene delavce in sodelavce, farmacevte, raziskovalce, študente, predvsem pa bolnike in širšo javnost.

Letos bomo predstavili nove raziskovalne projekte, pa tudi rezultate na področju raziskav oksidativnega stresa in vnetja.

Srečanje je brezplačno in bo potekalo preko spleta. Po registraciji na naslovu https://forms.gle/1HFUUyVxbqwwwk4P9 boste prejeli povezavo do videokonference.

Strokovno srečanje je kot stalno strokovno izpopolnjevanje v laboratorijski medicini s strani ZLMS ovrednoteno s tremi (3) točkami SILM.

Vljudno vabljeni!

Program / Programme

2019

Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko / Pharmacogenetics laboratory Open day event

07. 12. 2019

9 - 13h, Mala predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana

Ob tednu Univerze v Ljubljani želimo raziskovalci Laboratorija za farmakogenetiko skupaj s kliničnimi sodelavci s področjem farmakogenetike ter z našim delom in dosežki seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnike in druge zdravstvene delavce in sodelavce, farmacevte, raziskovalce, študente, predvsem pa bolnike in širšo javnost.

Letos bomo predstavili evropski projekt UPGx ter izzive in možnosti, ki jih prinašata personalizirana in genomska medicina. Navezali se bomo tudi na letošnjo Nobelovo nagrado za področje fiziologije in medicine in predstavili klinični pomen in naše raziskovalno delo na področju hipoksije.

Vstop je prost, prost, zaželena je predhodna prijava na spletni strani https://forms.gle/H3yNr1pVELxQVzpT9.

Z udeležbo na srečanju lahko pridobite tudi točke SILM. Vljudno vabljeni.

Program / Programme

Moč genetike in prihodnost personalizirane medicine

23. 05. 2019

Kemijski inštitut

Posnetek dogodka

Mala šola farmakogenetike / Pharmacogenetics - basic training

02. 03. 2019

Seminar, Inštitut za biokemijo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana

Srečanje je namenjeno raziskovalcem, zdravnikom in študentom, ki jih zanima področje farmakogenetike. Potrebna je predhodna prijava na: vita.dolzan@mf.uni-lj.si. Kotizacije ni.

Program / Programme

Strokovno srečanje ZDL: Aktualne teme v družinski medicini

Predavanje Kako genom vpliva na zdravljenje z zdravili- študija PREPARE

24. 01. 2019

Zdravstveni dom Ljubljana

2018

Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko / Pharmacogenetics laboratory Open day event

01. 12. 2018

9 - 13h, Srednja predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana

Ob tednu Univerze v Ljubljani želimo raziskovalci Laboratorija za farmakogenetiko skupaj s kliničnimi sodelavci s področjem farmakogenetike ter z našim delom in dosežki seznaniti čim širši krog ljudi: zdravnike in druge zdravstvene delavce in sodelavce, farmacevte, raziskovalce, študente, predvsem pa bolnike in širšo javnost.

Letošnji Dan odprtih vrat je posvečen predstavitvi personalizirane medicine in preemptivnega farmakogenomskega testiranja pri nas, predstavitvi evropskega projekta Obzorja 2020 Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx) in predstavitvam izkušenj sodelavcev na tem projektu. V drugem delu pa bodo predstavljene raziskovalne teme in naši rezultati na področju farmakogenetike nevrodegenerativnih bolezni, presnovnih motenj in raka.

Vstop je prost, predhodna prijava ni potrebna. Vljudno vabljeni.

Program / Programme

1st HBM4EU Training School

22. 06. 2018

A05 Biomarkers of effect

Seminar, Inštitut za biokemijo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana

Spletna stran / website

Program / Programme

2017

Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko / Pharmacogenetics laboratory Open day event

02. 12. 2017

9 - 13h, Srednja predavalnica Medicinske fakultete, Korytkova 2, Ljubljana

Letošnji Dan odprtih vrat Laboratorija za farmakogenetiko je posvečen predstavitvi evropskega projekta U-PGx, predstavitvam izkušenj sodelavcev na tem projektu in raziskovalnim temam s področja farmakogenomike nevrodegenerativnih bolezni in epilepsije.

Vstop je prost, predhodna prijava ni potrebna. Vljudno vabljeni.

Program Dneva odprtih vrat 2017 / Programme

Frankfurt po Frankfurtu

06. 11. - 11. 11. 2017

Spletna stran / website

Program

Delavnica: Študija PREPARE v Sloveniji: PREemptive Pharmacogenomic testing for Preventing Adverse drug Reactions

17. 05. 2017

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Delavnica: PREPARE Study Refresher Site Initiation Visit

12. 04. 2017

Seminar, Inštitut za biokemijo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana

Delavnica: Študija PREPARE / PREPARE Study

03. 04. 2017

Zdravstveni dom Ljubljana

Arhiv dogodkov


UDELEŽBA NA DOGODKIH / PARTICIPATION

2018

 • 14th International Conference of the International Mesothelioma Interest Group: 02. 05. – 05. 05. 2018, Ottawa, Canada (Website)
 • DOLŽAN, Vita, GORIČAR, Katja, KOVAČ, Viljem. Genetic polymorphisms of PD-L1 may influence response to platinum-based chemotherapy in malignant mesothelioma (poster).

 • 44. strokovno srečanje timov: 01. 06. – 02. 06. 2018, Ljubljana, Slovenia
 • DOLŽAN, Vita, BLAGUS, Tanja, GORIČAR, Katja, REDENŠEK, Sara, ŽUGEC, Maja, MLINŠEK, Gregor, VIVOD PEČNIK, Živka, MAZEJ POREDOŠ, Barbara, POPLAS-SUSIČ, Tonka, ŠKRINJAR, Andrej, ZIDANŠEK, Anja, RAJTER, Branka, ČAUŠ, Azra, JUTERŠEK, Milojka, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, TERZIČ, Tea, JERAS, Katja, SAJE, Marko, VRBNJAK, Marko, KORES-PLESNIČAR, Blanka, PLEMENITAŠ, Anja. Kaj lahko genetika doprinese k predpisovanju zdravil (invited lecture).

 • ESHG 2018 Meeting: 16. 06. – 19. 06. 2018, Milan, Italy (Website)
 • REDENŠEK, Sara, TROŠT, Maja, DOLŽAN, Vita. The effect of inflammation-related genetic polymorphisms on the occurrence of non-motor adverse events of dopaminergic treatment in Parkinson's disease (poster).

  BLAGUS, Tanja, SOLDAT, Savica, GORIČAR, Matej, GORIČAR, Katja, REDENŠEK, Sara, DOLŽAN, Vita, KONTA, Lidija. Genotyping approach supporting pre-emptive pharmacogenomics testing : the Slovenian experience within the UPGx project (poster).

  GORIČAR, Katja, KOVAČ, Viljem, DOLŽAN, Vita. Immune checkpoints PD-1 and PD-L1 polymorphisms and outcome of cisplatin-based chemotherapy in malignant mesothelioma (poster).

  DOLŽAN, Vita, BLAGUS, Tanja, REDENŠEK, Sara, GORIČAR, Katja, SOLDAT, Savica, MLINŠEK, Gregor, VIVOD PEČNIK, Živka, MAZEJ POREDOŠ, Barbara, ŠKRINJAR, Andrej, ZIDANŠEK, Anja, RAJTER, Branka, ČAUŠ, Azra, JERAS, K., SAJE, Marko, KLEN, Jasna, JUTERŠEK, M., KOLŠEK-ŠUŠTERŠIČ, Maja, POPLAS-SUSIČ, Tonka, PRICA, Mojca, STEGNE IGNJATOVIĆ, Tea, JAKOPIČ ŽLAHTIČ, R., TERZIČ, Tea, VRBNJAK, Marko, BOKALIČ, Melita, BUKOVEC, Lenart, RUS-MAKOVEC, Maja, KOKOT, Simona, DOBLEKAR, S., VERBOTEN KOPRIVA, Renata, EJUPI, Betim, KORES-PLESNIČAR, Blanka. PREemptive pharmacogenomic testing for preventing adverse drug reactions (PREPARE) study : the Slovenian experience within the UPGx project (poster).

 • Taste of genomics: 20. 06. – 21. 06. 2018, Ljubljana, Slovenia (Website)
 • DOLŽAN, Vita, BLAGUS, Tanja, ŽUGEC, Maja, GORIČAR, Katja, REDENŠEK, Sara, MLINŠEK, Gregor, KLEN, Jasna, VIVOD PEČNIK, Živka, MAZEJ POREDOŠ, Barbara, POPLAS-SUSIČ, Tonka, ŠKRINJAR, Andrej, ZIDANŠEK, Anja, RAJTER, Branka, ČAUŠ, Azra, JUTERŠEK, Milojka, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, TERZIČ, Tea, JERAS, Katja, SAJE, Marko, VRBNJAK, Marko, KORES-PLESNIČAR, Blanka, PLEMENITAŠ, Anja. Ubiquitous Pharmacogenomics : from genetic variability to treatment recommendations (invited lecture).

 • Genetika 2018: 19. 09. – 21. 09. 2018, Radenci, Slovenia (Website)
 • GORIČAR, Katja, FRANKO, Alenka, DODIČ-FIKFAK, Metoda, KOVAČ, Viljem, DOLŽAN, Vita. Association of MSLN polymorphism with serum mesothelin levels and survival in malignant mesothelioma (short presentation).

  BLAGUS, Tanja, HRIBERNIK, Nežka, SNOJ ŠARVARI, Nataša, BOC, Marko, DOLŽAN, Vita. Molecular mechanisms of fluoropyrimidine toxicity beyond DPYD : case report (poster).

  REDENŠEK, Sara, TROŠT, Maja, DOLŽAN, Vita. Genetic variability in oxidative stress pathways influences the occurrence of adverse events of dopaminergic treatment in Parkinson's disease (short presentation).

Arhiv udeležb


2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.