Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno
Molecular Medicine and Biotechnology
2012-03-28
 MolMed 2012

Molekularna medicina in biotehnologija

Simpozij z mednarodno udeležbo ob 40. obletnici Inštituta za biokemijo in
20. obletnici Medicinskega centra za molekularno biologijo

Častni pokrovitelj simpozija: predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk

Spoštovani,

vabimo Vas, da se udeležite simpozija z mednarodno udeležbo z naslovom Molekularna medicina in biotehnologija, ki bo potekal med 27. in 29. junijem 2012 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Simpozij je organiziran ob počastitvi 40. obletnice delovanja Inštituta za biokemijo (IBK) in 20. obletnice delovanja Medicinskega centra za molekularno biologijo (MCMB) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Inštitut za biokemijo je raziskovalna ustanova, ki je v svoji 40-letni zgodovini prispevala k razvoju in prenosu novih metod in znanj v klinično prakso. V tem času je uspešno sodeloval s številnimi vrhunskimi raziskovalnimi ustanovami po svetu in tako prispeval v zakladnico znanj ved o življenju. Je tudi izobraževalna ustanova, kjer prenos znanja poteka na dveh ravneh, na dodiplomskem študiju, kjer se izobražujejo bodoči zdravniki in zobozdravniki, ter na doktorskem študiju, kjer sodelujejo študenti različnih naravoslovnih in bioloških ved.

Medicinski center za molekularno biologijo, ki deluje v okviru Inštituta za biokemijo, je v slovenski prostor prinesel raziskovanje človeškega genoma in usposobil številne strokovnjake, ki danes vodijo slovenske raziskovalne in klinične laboratorije.

Simpozij smo oblikovali tako, da bodo odlični in uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji, s katerimi imamo dolgoletna sodelovanja, seznanili našo medicinsko in znanstveno-raziskovalno skupnost s stanjem, izzivi in obeti na področju molekularne medicine in z njo povezane biotehnologije. Predstavili bodo nekaj »vročih« oz. »trendovskih« tem, zanimivih za vse, ki raziskujemo ali strokovno delamo na področju medicine in z njo povezanih ved. Ker je srečanje organizirano ob 40. obletnici Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete v Ljubljani in 20. obletnici Medicinskega centra za molekularno biologijo, bodo med domačimi predavatelji tudi profesorji omenjenih ustanov, z vabljenimi krajšimi predstavitvami pa nameravamo počastiti tudi naše alumne – raziskovalce in zdravnike, ki so se v preteklih letih usposabljali na obeh ustanovah in danes vodijo naše ugledne medicinske diagnostične laboratorije.

Srečanja se lahko udeležite z znanstvenim prispevkom (plakat) ali le kot poslušalec. Povzetek prispevka bo objavljen v knjigi povzetkov simpozija. Plakati bodo predstavljeni v avli Medicinske fakultete. Registracija se bo odprla februarja 2012 in bo potekala preko spletne strani simpozija (http://ibk.mf.uni-lj.si/MolMed2012). Prosimo vas, da vsa vprašanja glede simpozija pošljete na naslov MolMed2012@gmail.com. Uradni jezik srečanja bo zaradi mednarodnih udeležencev angleščina.

Prispevki udeležencev bodo predstavljeni v obliki vabljenih predavanj, kratkih predavanj alumnov in posterjev v iz naslednjih vsebin:

  • Posebni izzivi
  • Genetski dejavniki in genetska analiza
  • Farmakogenomika, farmakogenetika ter zdravljenje in načrtovanje zdravil
  • CFGBC: Funkcijska genomika
  • CFGBC: Molekularne osnove bolezni – novi pogledi
  • Kompleksne bolezni in terapevtski pristopi
  • Raziskave raka in klinična praksa
  • Molekularni mehanizmi in biomarkerji bolezni
  • Biokemija, svet mikrobov in biotehnologija

Končni program simpozija bo objavljen na spletni strani simpozija (http://ibk.mf.uni-lj.si/MolMed2012).


Prof. dr. Radovan KomelProf. dr. Ana Plemenitaš
predsednik Organizacijskega odborapredsednica Programskega odbora

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.