Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno
2011-12-20
 Postanite pokrovitelj

Vabilo k sodelovanju na 8. srečanju Slovenskega biokemijskega društva in 5. kongresu Slovenskega genetskega društva

Slovensko biokemijsko društvo (SBD) je prostovoljno strokovno društvo s 394 člani, ki prihajajo iz različnih akademskih, raziskovalnih, strokovnih in zdravstvenih inštitucij, združenj ter podjetij iz vse Slovenije. Poslanstvo društva je promocija izobraževanja, izmenjava mnenj in informacij na področju biokemije in molekularne biologije, pa tudi vzpodbujanje in pomoč raziskovalcem pri vzpostavljanju stikov in sodelovanj na tistih področjih, ki omogočajo uporabo znanstvenih dognanj biokemije in molekularne biologije v medicini in gospodarstvu. SBD na vsaki dve leti prireja srečanja z mednarodno udeležbo.

Tokrat bo srečanje prvič potekalo skupno s 5. kongresom Slovenskega genetskega društva (SGD) in 4. srečanjem Slovenskega društva za humano genetiko (SDHG). Skupni kongres Otočec 2009 z mednarodno udeležbo bo eden večjih dogodkov na področju biokemije, genetike in molekularne biologije, kjer se bo zbralo največje število raziskovalcev iz omenjenih področij doslej. Zato je pokroviteljstvo Skupnega kongresa Otočec 2009 edinstvena priložnost za povečanje prisotnosti na trgu, sklepanje in utrditev odnosov s strankami, za navezovanje stikov z novimi strankami ter izboljšanje prepoznavnosti blagovne znamke.

Pripravili smo zanimivo ponudbo za sodelovanje: na voljo je več ravni sponzorstva, ki ponujajo številne ugodnosti (oglejte si ponudbo).

  • Generalni sponzor
  • Pokrovitelj srečanja
  • Razstavni prostor
  • Oglas v zborniku povzetkov
  • Priloga tržnega sporočila
  • Oglaševanje na zaslonih
  • Oglas na spletni strani
  • Posebni dogodki


Dodatne informacije o možnostih za sponzoriranje 8. srečanja SBD in 5. kongresa SGD vam bosta z veseljem zagotovila:
prof. dr. Radovan Komel, predsednik organizacijskega odbora SBD (01/543 76 62) ali
asist. dr. Sabina Berne, blagajničarka srečanja (01/543 76 44)

Poštni naslov:
asist. dr. Sabina Berne, Inštitut za biokemijo, MF, UL, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: otocec2009@gmail.com


Naročilnica za pokrovitelje/razstavljalce
Urednika spletnih strani: Petra Hudler in Peter Juvan