Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

Simpozij: Extracellular vesicles - a novel source of disease biomarkers

petek, 7. december 2017

Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2,

2. nadstropje (novi seminar)

2016-02-04
 Časovni razpored sestankov Inštituta za biokemijo, MF, Ljubljana Časovni razpored sestankov Inštituta za biokemijo
2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.