Language/Jezik: ENG/SLO
MF > IBK >
2018-06-09
 Poučevanje na Institutu za biokemijo, MF, Ljubljana

Poučevanje

Osebje Instituta za biokemijo je zadolženo za poučevanje na MF, BF, FFA, FKKT in VŠZD.

NOSILCI PREDMETOV:

TEMELJI BIOKEMIJE: Prof. D. Rozman, Prof. T. Lanišnik Rižner, Prof. M. Goličnik
BIOKEMIJA II: Prof. A. Plemenitaš, Prof. B. Črešnar, Prof. V. Dolžan
BIOKEMIJA (mikrobiologi): Prof. J. Stojan

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.