Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno
MF > IBK >
2016-06-20
 Raziskovalno delo na Institutu za biokemijo, MF, Ljubljana

Raziskovalno delo

Raziskovalno delo poteka v okviru dveh programskih skupin in projektov posameznih raziskovalcev.

Raziskovalna programa

Infrastrukturni centri

IO-0022: Mreža raziskovalnih raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani - organizacijska enota Medicinska fakulteta, (MRIC UL):

• Center za funkcijsko genomiko in biočipe 2015 – 2020 (vodja Martin Čopič, na MF koordinira in vodi Damjana Rozman, 2015 – 2020; Radovan Komel, 2004 - 2014)

• Elixir – mednarodni infrastrukturni projekt (Esfri) 2015-2020 (vodja Martin Čopič, na MF koordinira in vodi Damjana Rozman)

Raziskovalni projekti

Mednarodni raziskovalni projekt

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.