Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

Simpozij: Extracellular vesicles - a novel source of disease biomarkers

petek, 7. december 2017

Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2,

2. nadstropje (novi seminar)

2017-03-17
Člani Instituta za biokemijo, MF, Ljubljana

Osebje Inštituta za biokemijo

Za pošiljanje pošte zamenjajte [@] z @.

Pedagoški delavci

 • Prof. dr. Aljoša Bavec, univ. dipl. biol.
  Aljosa.Bavec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 59
 • Prof. dr. Bronislava Črešnar, univ. dipl. kem.
  Bronislava.Cresnar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 68
 • Izr. Prof. dr. Nataša Debeljak, univ. dipl. biol.
  natasa.debeljak[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 45
 • Prof. dr. Vita Dolžan, dr. med.
  Vita.Dolzan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 70
 • Izr. Prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
  Marko.Golicnik[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 69
 • Asist. Dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.
  katja.goricar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikrobiol.
  Petra.Hudler[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 64
 • Prof. dr. Radovan Komel, univ. dipl. kem.
  Radovan.Komel[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 62
 • Prof. dr. Tea Lanišnik-Rižner, univ. dipl. kem.
  Tea.Lanisnik-Rizner[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 57
 • Doc. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikrobiol.
  Metka.Lenassi[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 58
 • Asist. dr. Tomaž Makovec, univ. dipl. farm.
  Tomaz.Makovec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 55
 • Prof. dr. Ana Plemenitaš, univ. dipl. kem.
  Ana.Plemenitas[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 50
 • Prof. dr. Metka Ravnik-Glavač, univ. dipl. kem.
  Metka.Ravnik-Glavac[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 69
 • Prof. dr. Damjana Rozman, univ. dipl. kem.
  Damjana.Rozman[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 91
 • Prof. dr. Jure Stojan, dr. med. JS2
  Stojan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 49
 • Doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. bioke., spec. lab. genet., univ. dipl. kem.
  katarina.trebusak[@]kclj.si
  tel. 543 76 67

Podoktorski sodelavci

 • Ddr. Jure Ačimovič, mag. farm.
  jure.acimovic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Asist. Dr. Jana Ferdin, univ. dipl. biokem.
  jana.ferdin[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 58
 • Dr. Ivana Jovčevska, univ. dipl. biokem.
  ivana.jovcevska[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 64
 • Asist. dr. Peter Juvan, univ. dipl.
  peter.juvan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 93
 • Asist. dr. Matej Kastelic, univ. dipl. biokem.
  matej.kastelic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 61
 • Asist. Dr. Tilen Konte, univ. dipl. biol.
  tilen.konte[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Doc. dr. Mirjana Liović, univ. dipl. mol. biol.
  Mirjana.Liovic[@]ki.si, mirjana.liovic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 43
 • Dr. Urša Prosenc Zmrzljak, univ. dipl. biokem.
  ursula.prosenc[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 93
 • Doc. dr. Tadeja Režen, univ. dipl. biol.
  Tadeja.Rezen[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 95
 • Asist. Dr. Maša Sinreih, mag. farm.
  masa.sinreih[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Doc. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem.
  Alja.Videtic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 61

Znanstveni sodelavci

 • Katarina Esih, dr. med.
  katarina.esih[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 55
 • Renata Pucihar, univ. dipl. biokem.
  renata.pucihar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Pia Pužar Dominkuš, univ. dipl. biokem.
  pia.puzar-dominkus[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Ajda Upelj, univ. dipl. biokem.
  ajda.upelj[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66

Mladi raziskovalci

 • Kaja Blagotinšek, univ. dipl. biokem.
  kaja.blagotinsek[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 93
 • Barbara Jenko, univ. dipl. biokem.
  barbara.jenko[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Tamara Knific, mag. farm.
  tamara.knific[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Urša Kovač, univ. dipl. biokem.
  ursa.kovac[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 93
 • Sara Redenšek, mag. farm.
  sara.redensek[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 55
 • Marija Rogar, dr. vet. med.
  marija.rogar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 44
 • Sandra Ropret, univ. dipl. biokem.
  sandra.ropret[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 64
 • Nuša Trošt, mag. farm.
  nusa.trost[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 87
 • Žiga Urlep, univ. dipl. biokem.
  ziga.urlep[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 95
 • Katarina Uršič, mag. biokem.
  katarina.ursic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 64
 • Marko Vidak, univ. dipl. biokem.
  marko.vidak[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 43
 • Neja Zupanec, univ. dipl. biokem.
  neja.zupanec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 44

Tehnični sodelavci

 • Brigita Avramovič
  tel. 543 76 40
 • David Fatur, univ. dipl. kem.
  david.fatur[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 47
 • Dubravka Germ
  dubravka.germ[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 46
 • Helena Klavžar
  helena.klavzar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 90
 • Cvetka Križaj
  tel. 543 76 40
 • Marjan Kužnik, dipl. oec.
  marjan.kuznik[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 52
 • Klavdija Makovec
  klavdija.makovec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 54
 • Marija Marolt
  tel. 543 76 40
 • Špela Petelin, univ. dipl. biokem.
  spela.petelin[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 52/72
 • Savica Soldat, univ. dipl. biol.
  savica.soldat[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 53

Tajnica

 • Flis Šlibar Nevenka, univ. dipl. etnol.
  nevenka.flis-slibar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 40
2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.