Language/Jezik: ENG/SLO
Latest News

Simpozij: Extracellular vesicles - a novel source of disease biomarkers

petek, 7. december 2017

Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2,

2. nadstropje (novi seminar)

2017-03-17
Personnel, Institute of Biochemistry, MF, Ljubljana

Institute of Biochemistry - Personnel

To send email please replace [@] with @.

Teaching Stuff

 • Doc. dr. Aljoša Bavec, univ.dipl.biol.
  Aljosa.Bavec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 59
 • Prof. dr. Katja Breskvar, univ.dipl.kem.
  Katja.Breskvar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 48
 • Prof. dr. Bronislava Črešnar, univ.dipl.kem.
  Bronislava.Cresnar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 68
 • Assoc. prof. dr. Nataša Debeljak, univ.dipl.biol.
  natasa.debeljak[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 45
 • Prof. dr. Vita Dolžan, dr.med.
  Vita.Dolzan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 69
 • Doc. dr. Marko Goličnik, univ.dipl.kem.
  Marko.Golicnik[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 57
 • Izr. prof. dr. Petra Hudler, univ.dipl.mikrobiol.
  Petra.Hudler@mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 63
 • Prof. dr. Radovan Komel, univ.dipl.kem.
  Radovan.Komel[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 62
 • Prof. dr. Tea Lanišnik-Rižner, univ.dipl.kem.
  Tea.Lanisnik-Rizner[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 57
 • Prof. dr. Helena Lenasi, univ.dipl.kem.
  Helena.Lenasi[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 58
 • Doc. dr. Tomaž Makovec, univ.dipl.farm.
  Tomaz.Makovec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 59
 • asist. Špela Petrič, univ.dipl.biol.
  Spela.Petric[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Prof. dr. Ana Plemenitaš, univ.dipl.kem.
  Ana.Plemenitas[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 50
 • Prof. dr. Metka Ravnik-Glavač, univ.dipl.kem.
  Metka.Ravnik-Glavac[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 69
 • Prof. dr. Damjana Rozman, univ.dipl.kem.
  Damjana.Rozman[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 91
 • Prof. dr. Jure Stojan, dr.med. JS2
  Stojan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 49
 • Prof. dr.Marija Žakelj-Mavrič, univ.dipl.kem. MŽM2
  Marija.Zakelj-Mavric[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 45

Research Coworkers

 • Asist. Dr. Jana Ferdin, univ. dipl. biokem.
  jana.ferdin[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 58
 • Dr.Sabina Berne, univ.dipl.biol.
  Sabina.Berne[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 44
 • Dr. Juan Contreras, podoktorski raziskovalec
  tel. 543 75 92
 • Dr. Martina Fink, univ.dipl.kem.
  Martina.Fink[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 63
 • Dr. Klementina Fon Tacer, dr.vet.med.
  Klementina.Fon-Tacer[@]mf.uni-lj.si
 • Dr. Tadeja Režen, univ.dipl.biol.
  Tadeja.Rezen[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 95
 • Dr. Katja Kristan, mag.farm.
  Katja.Kristan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Dr. Metka Lenassi, univ.dipl.mikrobiol.
  Metka.Lenassi[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Dr. Anna Poli, podoktorski raziskovalec
  tel. 543 76 52
 • Dr. Maja Matis, univ.dipl.mikrobiol.
  Maja.Matis[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 70
 • Dr. Maša Sinreih, Master of Pharmacy
  masa.sinreih[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Dr. Katja Vouk, univ.dipl.biol.
  Katja.Vouk[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 67
 • Matej Seliškar, mag.pharm.
  Matej.Seliskar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 87
 • Alja Videtič, univ.dipl.biokem.
  Alja.Videtic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 61
 • Dr. Neli Hevir, mag.farm.
  neli.hevir[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Nina Kočevar, univ.dipl.mikrobiol.
  nina.kocevar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 63

Young Researchers

 • Petra Bohanec, univ.dipl.ing.biokem
  Petra.Bohanec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 70
 • Petra Brožič, M.Pharm.
  Petra.Brozic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Mojca Brunskole, M.Pharm.
  Mojca.Brunskole[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Barbara Gazvoda, dipl.ing.živ.tehnol.
  Barbara.Gazvoda[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 61
 • Alenka Gorjan, univ.dipl.boil.
  Alenka.Gorjan[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 70
 • Maša Goršič, univ.dipl.biol.
  Masa.Gorsic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 66
 • Darja Herman, univ.dipl.mikrobiol.
  Darja.Herman[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 70
 • Tina Šmuc, univ.dip.kem.
  Tina.Smuc[@]mf.uni-lj.si
 • Uršula Prosenc, univ.dipl.biol.
  ursula.prosenc[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 92
 • Rok Košir, univ.dipl.biol.
  rok.kosir[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 92
 • Klemen Španinger, mag.farm.
  klemen.spaninger[@]mf.uni-lj.si

Technical Stuff

 • Brigita Avramovič
  tel. 543 76 40
 • Fatur David, univ.dipl.kem.
  Fatur.David[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 47
 • Dubravka Germ
  Dubravka.Germ[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 46
 • Helena Klavžar
  Helena.Klavzar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 75 90
 • Nevenka Klenovšek
  Nevenka.Klenovsek[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 54
 • Marjan Kužnik
  Marjan.Kuznik[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 52
 • Klavdija Makovec
  Klavdija.Makovec[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 54
 • Marija Marolt
  tel. 543 76 40
 • Milena Marušič
  Milena.Marusic[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 52
 • Savica Soldat, univ.dipl.biol.
  Savica.Soldat[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 53

Secretary

 • Flis Šlibar Nevenka, univ.dipl.etnol.
  Nevenka.Flis-Slibar[@]mf.uni-lj.si
  tel. 543 76 40
2006 - University of Ljubljana, Faculty of Medicine, Institute of Biochemistry.