Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

Simpozij: Zunajcelični vezikli - vloga v patogenezi in klinični potencial

petek, 16. december 2016

Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2,

2. nadstropje (novi seminar)

2011-12-20
 Lokacija Instituta za biokemijo, MF, Ljubljana

Lokacija

Institut za biokemijo se nahaja na Vrazovem Trgu 2 v Ljubljani (lokacija je na zemljevidu označena z rumenim krogom).

Center za funkcijsko genomiko in biočipe se nahaja na Zaloški cesti 4 v Ljubljani (lokacija je na zemljevidu označena z modrim krogom).

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.