Language/Jezik: ENG/SLO
Aktualno

Simpozij: Zunajcelični vezikli - vloga v patogenezi in klinični potencial

petek, 16. december 2016

Inštitut za biokemijo, Vrazov trg 2,

2. nadstropje (novi seminar)

2016-02-18
 Dosezki IBK

Aktualni dosežki

2016

2006 - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Institut za biokemijo.